Wiadomości

Ulga remontowa w 2014 roku

Ulga remontowa w 2014 roku

Ulga na odliczenie remontowe została drastycznie zmieniona. Pojawiły się ograniczenia kosztowe, wiekowe i proceduralne. Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, by odliczyć VAT za materiały budowlane.

Co się zmienia? Mówiąc wprost: dużo. Po pierwsze wprowadzono ograniczenie wiekowe. Od tej pory zwrot VAT za zakup niektórych materiałów budowlanych przysługuje tylko osobom do 36. roku życia. Jeśli rozlicza się małżeństwo, to warunek ten dotyczy młodszej osoby. Co więcej osoba, która ubiega się o zwrot, nie może posiadać innego mieszkania, domu czy nawet prawa do spółdzielczego mieszkania. Do tego nie można już będzie ubiegać się o zwrot VAT za proste remonty, ponieważ ulga dotyczy tylko wydatków poniesionych na inwestycje, które wymagają pozwolenia na budowę, które musi zostać wydane w 2014 r.

Kolejnym ograniczeniem wprowadzonym przez posłów jest wymóg odpowiedniego metrażu. Ulga nie będzie przysługiwała, jeśli mieszkanie będzie większe niż 75 mkw., a w przypadku domu powierzchnia przekroczy 100 mkw. Jest jeden wyjątek - jeśli podatnik wychowuje przynajmniej troje dzieci, to limit zostanie zwiększony odpowiednio o 10 mkw.

Jeśli zakupiliście materiały budowlane w zeszłym roku, a nawet jeszcze wcześniej, to wciąż istnieje możliwość uzyskania zwrotu VAT. Obowiązuje pięcioletni okres na dokonanie odpisu od roku zakupu. Czyli jeśli kupiliśmy materiały w 2013 r., to możemy je odpisać do 2018 r. Oczywiście wciąż trzeba przedstawiać faktury i muszą być one prawidłowo datowane.

Uwaga: aby rozliczyć zwrot VAT-u na materiały budowlane, trzeba wypełnić wniosek VZM-1. Nie można go składać częściej niż raz w roku.


Data i godzina : 2014-02-11 20:31:52 Redaktor: Joanna Sokołowska

Źródło : http://finanse.wp.pl/ - http://finanse.wp.pl/kat,1033757,title,Ulga-remontowa,wid,16399789,wiadomosc.html